Ekspanzivni razvoj tehnologije je stvorio čoveku veliki broj mogućnosti u svim sferama života. Konkreno razvoj digitalne tehnologije odnosno mobilnih telefona dovelo je do nestajanja prostornih granica između ljudi.Ljudi sa udaljenih mesta sada mogu komunicirati bez ikakvih prepreka,sto ranijih godina nije bilo moguće sve zahvaljujući pojavom mobilnih telefona.Ova vrsta tehnologije se rapidno razvija iz godine u godinu i konstantno uvodi inovacije u pogledu funkcionalnosti,dizajna i cene.Pre 7-8 godina mobilni telefoni su sluzili samo za komunikaciju putem poziva i slanja SMS poruka,a danas je pravi multifuncionalni aparat,jer je njime moguće fotografisati i snimati na veoma zavidnom kvalitetu,koristiti ga za internet što pokazuje da je mobilni telefon neminovnost.

Mobilni telefoni su omogućili bržu i efikasniju komunikaciju među ljudima.U današnje vreme život čoveka je ne zamisliv bez mobilnog telefona i kao takav predstavlja statusni simbol.